• Türkçe
 • English

ITTES 2019 - Bildiri Gönderim KurallarıBildirilerin Gönderimi
Bildirilerin sempozyum web sitesindeki online sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:  20 Eylül 2019
Bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak göndermelidir. Bildiri metinlerindeki tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Sunumlar her iki dilde de yapılabilir. 
Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 1. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  1. Türkçe özet için; özetin tamamı, başlık, yazarın adı soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. 
  2. İngilizce özet için; özetin tamamı, başlık, yazarın adı soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 1000 kelimeyi geçmemelidir. 
Hakemlerin daha iyi değerlendirme yapabilmeleri için bu sınır getirilmiştir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. 
 1. Anahtar kelimeler: Çalışma ile ilgili 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır. Küçük harflerle 10 punto olarak yazılmalı ve her iki yana hizalanmış olmalıdır. Anahtar kelimeler arasına virgül konulmalı ve bir boşluk eklenmelidir.
 2. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 3. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 4. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir. 
 
Poster Bildiri Hazırlama Kuralları
Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.
 
 1. Hazırlanacak olan posterin boyutları 70 x 100 cm ölçülerinde olmalıdır.
 2. Times New Roman yazı karakterinin kullanılmadır.
 3. Poster ismi kalın ve 50 punto olarak yazılmadır.
 4. Yazar ismi/isimleri kalın ve 36 punto olarak yazılmalıdır.
 5. Yazar/yazarlara ilişkin diğer bilgiler (unvan, kurum adı, adresi ve eposta bilgileri) 24 punto olarak yazılmadır.
 6. Metin başlıklarının kalın ve 30 punto olarak, metnin kendisi 24 punto olarak yazılmalıdır.
 7. Metinde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarına yer verilmelidir. Posterde kullanılan yazı ve görsellerin anlamlı bir bütün oluşturmasına dikkat edilmelidir.
 8. Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmeli, yer verilen görsellerin en az 2 metreden okunabilmesine imkân verilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Poster gönderimi de sistem üzerinden bildiri özeti formatında olmalıdır.