• Türkçe
  • English

ITTES 2019 - Kitap BölümüDeğerli Öğretim elemanları,
 
Sizleri 30 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019) görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması "Dijital Çağda Pedagoji" olarak belirlenen sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir.

ITTES- 2019'da önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalar kapsamında, alan editörlerinin rehberliğinde, özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,  çalışmanızın kitap bölümü olarak yayınlanması talep ediyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.
  1. Sisteme kaydolun.
  2. Özetinizi sisteme kitap bölümü olarak yükleyin.
  3. İlgili kitap editörüyle iletişime geçin.
Gerek sempozyuma katkı ve katılım koyacak araştırmacılara gerekse kitap hazırlama sürecinde yer alacak değerli Editör ve Araştırmacılara Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teşekkür ederiz. Bölümler editörler tarafından en az 2 hakeme gönderilip düzenlendikten sonra son okumalar ilgili bölüm editörü tarafından yapılacaktır. Kitaplar en az 10 en fazla 20 bölüm olarak düzenlenecektir. Kitap yazım formatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önemli Tarihler:
 
Kitap İsim ve Editörlerinin Netleşmesi: 15 Mayıs 2019
Bölüm Başlıkları ve Yazarların Netleşmesi: 21 Eylül 2019
Bölümlerin İlk Taslaklarının Editöre Teslimi: 15 Ekim 2019
 
Bölümlerin Hakem Süreci ve Güncellenmesi: 15 Ekim -30 Ekim 2019
 
Bölümlere Son Şeklinin Verilmesi ve Güncellenmesi: 30 Ekim-1 Kasım 2019
(Sempozyumda her editöre bir salon tam gün tahsis edilecek ve editör bölüm yazarları ve sekreterya ile kitaba son şeklini verecektir)
Kitapların Baskıya Gönderimi: 22 Kasım 2019

Kitap Adları ve Editörler

Editör/ler Kitap Adı Kitap Dili    Detaylar
Prof. Dr. Mustafa Murat INCEOGLU Endüstri 4.0 Çağında Eğitim-Öğretim Türkçe  
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI & Doç. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ     Hakikat Sonrası Dönemde Çocuk ve Teknoloji İlişkisi Türkçe İndirmek İçin Tıklayınız
Prof. Dr. Vasıf V. NABİYEV & Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ERÜMİT   Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya Türkçe İndirmek İçin Tıklayınız
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK & Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları Türkçe  
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ & Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Açık ve Uzaktan Öğrenme Türkçe  
Prof. Dr. Abdullah KUZU Dijital Medya ve Öğrenme Türkçe  
Prof.Dr. Salih ÇEPNİ & Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI Uygulamalarda STEAM Türkçe  
Dr. Ayça ÇEBİ Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu Türkçe  
Dr. Mehmet KOKOÇ Dr. Hale ILGAZ E-öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler Türkçe İndirmek İçin Tıklayınız
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY &  Prof.Dr. Zehra ALTINAY Open Pedagogy and Management: Service Quality for Smart Society   İngilizce  
Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÖNGÖZ Elektronik Mentorlük Türkçe İndirmek İçin Tıklayınız
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Mobil Öğrenme Türkçe  
Prof. Dr. Feza OrhanDoç. Dr. Adile Aşkım Kurt Doç. Dr. Salih Bardakcı    Öğretme-Öğrenme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Türkçe İndirmek İçin Tıklayınız


Giriş Yap'a tıklayarak kitap bölümünüzü gönderebilirsiniz.