• Türkçe
 • English

ITTES 2019 - Kongre Kapsamı7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda "Dijital Çağda Pedagoji" odağında akademisyenlerin,  öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ITTES-2019'da daha önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalarda alan editörlerinin rehberliğinde yürütülecek çalışmalarla bilim kurulu tarafından seçilen bildirilerin genişletilmesiyle özgün kitapların çıkarılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ele alınacak konuların, bilişim teknolojileri ve öğretmen eğitimi bağlamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi alanlarında olması beklenmektedir. Bu temelde  sempozyum kapsamında ele alınabilecek bazı konular, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla, şöyle sıralanabilir:
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Açık ve Uzaktan Eğitim 
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Kodlama Öğretimi
 • Robotik Kodlama
 • Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi Uygulamaları
 • Dijital Çağda Profesyonel Gelişim, Inovasyon ve Değişim
 • Gelişen Teknolojiler
 • FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
 • Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları
 • 21. Yüzyıl Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
 • Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma
 • Dijital Çağda Öğretim Tasarım Uygulamaları
 • Öğretim Teknolojisi Araştırma Eğilimleri ve Sorunlar
 • Sanal Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Alternatif Değerlendirme Yöntem, Araç ve Uygulamaları
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Dijital Öğrenme
 • Dijital Okuryazarlıklar Uygulamaları ve İyi Örnekler
 • Dijital Çağda Bilişim Etiği
 • Mobil Öğrenme
 • Özel Eğitim ve Teknoloji
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme